Services

Je komt al snel tot de conclusie dat supply chain management om ketenregie vraagt. Supply chain raakt uw hele onderneming. Onze advies werkzaamheden zijn, naast onze eigen deskundige inbreng, bovenal gebaseerd op het bij elkaar brengen van de juiste deskundigheid. Daarnaast organiseren en begeleiden we bijvoorbeeld fact finding missies voor huisvesting, incl. contact met de overheid. Werving & selectie en mogelijke financiering van bij- en omscholing voor uw medewerkers organiseren wij met onze HRM specialisten. Ongetwijfeld zijn er in uw organisatie ook werkplekken beschikbaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of mensen met een arbeidsbeperking. Bedrijven met een eigentijdse mvo en inclusie filosofie helpen wij graag op weg. 

Maak met UBG het verschil!