Interim management & Advies

Als adviesbureau zijn wij sinds 2004 actief in een breed veld aan bedrijven met supply chain activiteiten. In de loop der jaren heeft UBG zich ontwikkeld tot een veelzijdige netwerkorganisatie waarbij de kwaliteit van onze dienstverlening voorop staat. In veel gevallen gaan wij bij onze opdrachtgevers op interim basis aan de slag zodat we dichtbij de organisatie en de operatie staan. Dit geeft niet alleen een grote mate van betrokkenheid maar ook snel en beter overzicht en inzicht van de uitdagingen die er op korte en langere termijn zijn. Hierbij kijken we ook nadrukkelijk naar personeel en organisatie met een dikke knipoog naar Human Resource Management. Onze betrokkenheid bij onze opdrachtgevers brengt met zich mee dat we een betrouwbaar klankbord zijn voor directie en management. Bij elk vraagstuk is onze inzet gericht op de juiste persoon aan tafel te krijgen zodat het meest optimale en handzame advies wordt gegeven. Vervolgens helpen wij bij een efficiënte uitvoering! 

Maak met UBG het verschil!

neem contact met ons op >

Logistics

Logistics is een breed begrip. Wat ons betreft bedoelen we alle werkzaamheden die in een magazijn plaatsvinden. Dit begint met een goed geoliede organisatie, een goed ingericht en schoon warehouse, én goede communicatie. Dit heeft consequenties voor uw personeelsbehoefte. Wij helpen bij de invulling hiervan en alle communicatie daaromheen. Wij bemiddelen geen mensen maar zorgen ervoor dat uw bedrijf aantrekkelijk is om voor te werken. Maak met UBG het verschil!  

Transport

De lead times in de transportketen zijn van groot belang om goede aansluiting te vinden in uw just in time filosofie. Van aanvoer vanuit productie locaties tot de last mile in de winkelstraat en bij de consument aan de deur. Een goede balans vinden tussen zorgvuldigheid en snelheid tegen de juiste prijs. En wat te denken van het duurzaamheidsvraagstuk; hybride, elektrisch of tóch waterstof. We hebben nogal wat uitdagingen de komende 10 jaar. Wij denken en ondersteunen als expediteur en zijn tegelijk voor u bezig met de uitdagingen.  Maak met UBG het verschil!  

Services

Je komt al snel tot de conclusie dat supply chain management om ketenregie vraagt. Supply chain raakt uw hele onderneming. Onze advies werkzaamheden zijn, naast onze eigen deskundige inbreng, bovenal gebaseerd op het bij elkaar brengen van de juiste deskundigheid. Daarnaast organiseren en begeleiden we bijvoorbeeld fact finding missies voor huisvesting, incl. contact met de overheid. Werving & selectie en mogelijke financiering van bij- en omscholing voor uw medewerkers organiseren wij met onze HRM specialisten. Ongetwijfeld zijn er in uw organisatie ook werkplekken beschikbaar voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of mensen met een arbeidsbeperking. Bedrijven met een mvo en inclusie filosofie helpen wij graag op weg. Maak met UBG het verschil!